Miens fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet är organiserat som en ideell förening. Antalet innehavare av fiskerätt är ca. 100 personer dessutom finns ett mindre antal innehavare av fiskerätt enligt hävd.
Miens fiskevårdsområde innefattar sjön Mien, Mieån i Kronobergs län samt angränsande tillrinningsområden: Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen och Gåragölen. Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handla frågor kring fiske i Mien och tillhörande vatten. Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handha frågor kring fisket i Mien och tillhörande vatten.

Fiskarter, redskap och övrigt

Fiskarter
Gädda, abborre, öring Stora gäddor och abborrar.

Redskap
Spinn, mete, pimpel, trolling

Övrigt
Djupkarta finns till försäljning! Fiske i Mien lämpar sig bäst från båt. Det finns att hyra!

Dagkort

SEK 100

 • 1 dag
 • Fiskekort gäller per person
 • Fiskekort gäller handredskap, spinn, flugfiske, mete och pimpelfiske
 • Barn som ej fyllt 15 år fiskar gratis
Köp på iFiske

Veckokort

SEK 300

 • 7 dagar
 • Fiskekort gäller per person
 • Fiskekort gäller handredskap, spinn, flugfiske, mete och pimpelfiske
 • Barn som ej fyllt 15 år fiskar gratis
Köp på iFiske

Årskort

SEK 800

 • 12 månader
 • Fiskekort gäller per person
 • Fiskekort gäller handredskap, spinn, flugfiske, mete och pimpelfiske
 • Barn som ej fyllt 15 år fiskar gratis
Köp på iFiske

Allmänt - Sjösäkerhet

Sjön Mien är känd för att vara opålitligt. Det kan snabbt blåsa upp med kraftiga vågor som resultat. Mien är omgiven av skogar. Skogarna ger lä närmast land på den sida vinden kommer från. Ger man sig exempelvis ut på sjön från den södra sidan när det blåser sydligt vind kan det vara stiltje när man åker ut och kraftigt sjö mitt på sjön. För några år sedan fick en grupp erfara detta och räddas med helikopter. Några enkla regler när man åker ut med båt: Använd flytväst och se till att det finns reservbensin och åror i båten. Ta med laddad mobiltelefon i vattensäker behållare och vänd tillbaka så fort vädret försämras. Alkohol på sjön är lika farligt som alkohol i trafiken.

Miljöhänsyn

I Sverige gäller som bekant Allemansrätten. På förekommen anledning vill vi uppmärksamma på att det under sommarhalvåret går betande djur vid sjön Mien. Det är viktigt att ta hänsyn till detta och att inte gå in i beteshagar, lämna grindar öppna. Välkomna till Mien!

Inte Tillåtet

Fiske är ej tillåtet i Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen samt Gåragölen. Fiske är ej heller tillåtet vid allmän badplats samt på det med rött markerade området. Öring är fredad mellan 1 september t.o.m. 1 mars. Minimum för öring är 50 cm.


Båtuthyrning:
Sven-Olof Karlborg Telefon: 0459 - 851 00

Fiskeföreningens Ordförande:
Sven-Olof Karlborg Telefon: 0459 - 851 00