En blogg för Mienbygden

Välkommen till Miengruppens nya hemsida

Mieninfo 2.0

Varför en blogg för Mienbygden

Miengruppens nya hemsida har kommit till sedan vi fattade beslut att lägga ner Mieninfo och ersätta den med en blogg. Bloggen har den stora fördelen att vi kontinuerligt kan lägga in nya texter och bilder, dvs. bloggen uppdateras med jämna mellanrum. Inläggen kommer att skrivas av flera redaktörer.

Om du vill kommentera ett inlägg, går du till kommentarsfältet under texten, där du skriver ditt namn, din e-post adress och din kommentar!

Kommentaren går först till redaktören som därefter publicerar den på bloggsidan.

Om du själv vill skriva ett inlägg måste du maila det till någon av redaktörerna som ser till att det publiceras.


Titta vad händer i Mienbygden

Nyaste inlägg i blogg

Fire ban in Kronoberg County starting 20 July

Fire ban in Kronoberg County!

Due to extreme drought in Kronoberg County it is now forbidden to: - Start campfires outdoors in forests on open terrain and on the beaches. - Use disposable grills in forests, on open terrain and on the beaches. - Use fireplaces. - Use fireworks.

Es herscht Feuerverbot

Das feuerverbot untersagt jedliches Feuermachen im Freien.

Folgende ist daher u.a. strengstens undersagt. - Feuermachen im Frein, imWald und im Gelände - Verwendung von Einweggrills im Wald, im Gelände und am Strand. - Verwendung von vorbreiteten Feuerstellen. - Verwendunf von Feuerwerksköpern.

 

Read more …

Utökat eldningsförbud från den 20 juli och tills vidare.

Utökat eldningsförbud gäller från 20 juli 2018 och tills vidare.

  • I Kronobergs län är det förbjudet att elda utomhus.
  • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser. Campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.
  • Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.

Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Read more …

Kiosken i Midingsbråte

Sommaren är här och därför öppnar kiosken i Midingsbråte redan första helgen i juni.

Söndagen den 24 juni är det dags att öppna för sommarsäsongen. Kiosken planerar att hålla öppet varje dag fram till söndagen den 19 augusti. Öppettider: kl.12-17 samt onsdagskvällar även kl.19-21.

Välkomna önskar Mattias, Kenneth och Sven.  

 

Read more …


Händer runt Mien

Nästa aktiviteter i Mienbygden

Currently there are no events.